Wat is Dokteren onder de Dom?

Dokteren onder de Dom is een methode om aan inwoners van Utrecht uit te leggen wanneer ze wel en wanneer ze niet naar de huisarts moeten gaan.

De methode is gebaseerd op "de Thuisdokter", een project dat sinds enkele jaren in Den Haag bestaat en goede resultaten boekt. Zo is onlangs uit promotieonderzoek gebleken dat er een geruststellende werking uitgaat van het boekje.

De kern van de methode is het uitreiken van een boekje, waarin 24 veelvoorkomende alledaagse gezondheidsklachten worden beschreven, door een vertrouwenwekkende hulpverlener. De ondertitel van het boekje luidt dan ook "Tips voor uw gezondheid".

Wat willen we bereiken?

Het doel van de methode is, om de autonomie van de mensen te vergroten. Onder autonomie wordt in dit verband verstaan:
Het vermogen om zelf adequaat te kunnen beslissen of een bezoek aan de huisarts al dan niet noodzakelijk is (voor de 24 klachten uit het boekje).
Het vermogen tot zelfzorg indien een bezoek aan de huisarts niet noodzakelijk is (voor de 24 klachten uit het boekje).
 
©2005-2024 Utrechtse Huisartsen Vereniging